Århus International Jazz festival, juli 2006

12
Pause i sommervarmen Original Image