Århus International Jazz festival, juli 2006

14
Pause i sommervarmen Original Image