Århus International Jazz festival, juli 2006

Musikhusets store sal
Thomas Fryland