Århus International Jazz festival, juli 2006

Malene Mortesen i byen med Bo og Kim